Δράσεις στα Super Market

Posted on Οκτώβριος 29, 2008 από

0


Τους τελευταίους μήνες ακτιβιστές από διάφορα μέρη της Χώρας , αντιδρώντας συμβολικά στην ακρίβεια , στην ληστεία που διεξάγετε , με τα προϊόντα να ακριβαίνουν μέχρι και 800% πολλές φορές , κάνουν συμβολικές δράσεις απαλοτρίωσης. Σήμερα δημοσιεύετε στα αγγλικά στο site του Βαλκανικού αποκεντρωμένου Δικτύου εδω. Ελπίζω να το βρείτε ενδιαφέρον. Σε λίγες μέρες να δημοσιεύσουμε και την ελληνική έκδοση , αφού γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.