αυτόνομο φεμινιστικό εργαστήρι

Posted on Απρίλιος 5, 2009 από

0


φεμινιστικές θεωρίες, ιστορία γυναικών

βιωματικές προσεγγίσεις των ασφυκτικών ορίων της κανονικότητας

του φύλου, πειράματα αυτοργάνωσης ενάντια στην πατριαρχία.

Δημιουργούμε ένα χώρο ελευθερίας,απεκδυόμενες/οι τις μικρές

ή μεγάλες εξουσίες των πολλαπλών μας ταυτοτήτων ωστε να συζητήσουμε

την προβληματική του κοινωνικού φύλου αντι-ιεραρχικά και συλλογικά, να

συλλέξουμε αρχειακό υλικό να οργανώσουμε την έρευνα αλλά και τη δράση μας.

Κάθε δευτέρα 9μμ

στην κατάληψη αιθρίου

στο πάντειο πανεπιστήμιο

Advertisements